Zielone dachy — dlaczego producent ma znaczenie?

Zielony dach

Zielone dachy zyskują coraz więcej zwolenników. Pozytywnie wpływają na środowisko i wygląd estetyczny budynku. Dlaczego warto wybrać dobrego producenta i co go charakteryzuje?

Po czym można rozpoznać dobrego producenta systemów dachów zielonych?

Dobry producent dachów zielonych nie tylko zapewni ich ładny i estetyczny wygląd, lecz także w prawidłowy sposób wykona całą instalację. Będzie to miało wpływ na późniejszy wygląd i funkcjonowanie dachu. Aby prawidłowo zamontować zielone dachy producent, musi odpowiednio dobrać wszystkie warstwy — izolacyjną, drenażową oraz tę stanowiąca podkład dla roślin. Będzie on również w stanie doradzić jakie rośliny wybrać, tak, żeby nie stanowiły one przesadnego obciążenia dla konstrukcji i mogły bezpiecznie się rozwijać. Często jako wierzchnią warstwę producenci proponują wykorzystanie gotowych mat wegetacyjnych. Są one wcześniej przygotowywane i przechowywane w specjalnych pomieszczeniach, dzięki czemu ponad połowa maty pokryta jest już rozwiniętą roślinnością — trawami, ziołami i mchem. Zamontowanie ich na dachu zapewni natychmiastowy efekt wizualny.

Czy warto instalować zielone dachy?

Zielone dachy niosą za sobą wiele korzyści. Mają bardzo pozytywny wpływ na środowisko. Jak wiadomo, żyjemy w terenach mocno zurbanizowanych, z gęsto zabudową, gdzie ciężko jest znaleźć tereny zielone. Wykorzystanie do tego celu dachu daje możliwość stworzenia powierzchni czynnej biologicznie, która będzie miała zbawienny wpływ na środowisko naturalne. Pozwoli oczyścić powietrze i zredukować ilość szkodliwego dla klimatu dwutlenku węgla. Dodatkowo system zielonego dachu pozwoli zapewnić odpowiednią termoizolację budynku. Zimą jego pokrycie będzie stanowiło barierę dla niskich temperatur, a tym samym zatrzyma ciepło wewnątrz budynku. Latem uniemożliwi przesadne nagrzanie dachu i przedostanie się ciepła do środka. Sprawi to, że możliwe będzie zmniejszenie ilości zużytej energii niezbędnej do ogrzania lub schłodzenia budynku, a co za tym idzie — wpłynie na obniżenie rachunków.