Zasadnicze różnice między rozwodem a separacją

separacja a rozwod

Małżonkowie doświadczający poważnych problemów małżeńskich, nierzadko rozważają prawne usankcjonowaniem zmian, jakie dokonały się w ich wzajemnych relacjach. Jest to istotne, ponieważ pozostawanie w związku małżeńskim wywiera określone konsekwencje prawne, które w nowych okolicznościach mogą okazać się kłopotliwe. W zależności od sytuacji w grę może wchodzić podjęcie decyzji o wnioskowaniu o separację albo złożenie pozwu rozwodowego.

Co zmienia separacja i kiedy może zostać orzeczona?

Sąd może wydać decyzję o separacji wówczas, gdy między małżonkami doszło do zupełnego rozkładu pożycia. Będzie to sytuacja, w której małżonkowie oddalili się od siebie – unikają swego towarzystwa i nie spędzają czasu razem albo prowadzą oddzielne życie, niezależnie od tego, czy nadal zamieszkują wspólnie, czy też prowadzą odrębne gospodarstwa domowe. Liczyć się będzie też fakt, iż nabrali oni przekonania, że dalsze trwanie ich związku w obecnych okolicznościach jest pozbawione sensu. Istotą separacji jest jednak to, że małżonkowie nie wykluczają definitywnie możliwości zmiany obecnej sytuacji oraz wrócenia do wspólnego życia. Prawnymi skutkami separacji będzie ustanie wspólności majątkowej oraz zmiana w kwestii dziedziczenia – obie osoby nie są wliczane do kręgu spadkobierców ustawowych, nie mogą też ubiegać się o zachowek. Separacja nie wyklucza ich jednak z dziedziczenia testamentowego. W razie, gdyby strony doszły do wniosku, że separacja nie odpowiada już ich potrzebom, mogą wystąpić o jej uchylenie albo zdecydować się na rozwód. Warto pamiętać, że przygotowanie się do takiej sytuacji będzie o wiele prostsze, jeżeli skorzysta się z pomocy doświadczonego prawnika. W Warszawie sprawami związanymi z prawem rodzinnym zajmuje się Kancelaria Radców Prawnych Arendarski & Stejblis.

Jakie są skutki rozwodu?

Rozwód może zostać orzeczony wówczas, gdy doszło do zupełnego rozkładu pożycia, który ma charakter trwały. Małżonkowie nie widzą możliwości naprawienia wzajemnych relacji i powrotu do wspólnego życia, decydując się na definitywne rozstanie. Orzeczenie o rozwodzie może być wydane na wniosek obu stron, ale także wówczas, gdy wnosi o niego tylko jedno z małżonków. Konsekwencjami rozwodu jest całkowita zmiana statusu prawnego obu osób, stają się one dla siebie obce i mogą ponownie zawrzeć związek małżeński. Zakończenie małżeństwa oznacza ustanie wspólności majątkowej. Małżonkowie mają jednak prawo do ubiegania się o alimenty.

Wsparciem w kwestiach związanych z rozwodami i separacjami służy Kancelaria Radców Prawnych Arendarski & Stejblis. Zajmuje się ona także sprawami z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz gospodarczego.