Rodzaje ubezpieczeń na życie

ubeezpieczenie

Zaplecze finansowe daje każdemu człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, nic więc dziwnego, że staramy się wybiegać w przyszłość i ubezpieczać swoje życie i zdrowie. Wychodzące naprzeciw potrzebom swoich klientów towarzystwa ubezpieczeniowe zawierają w swoich ofertach produkty, które pod różnymi formami zabezpieczają przyszłość finansową konsumentów. Zanim zdecydujemy się na zakup polisy, warto dowiedzieć się, jakie rodzaje ubezpieczeń są dostępne na rynku i które mogą najlepiej sprawdzić się w naszym przypadku.

Ubezpieczenie ochronne

Taka polisa na życie zabezpiecza najbliższych członków rodziny w razie śmierci ubezpieczonego. Rodzina otrzymuje wówczas odszkodowanie w kwocie, której wysokość została ustalona w momencie podpisywania umowy z ubezpieczycielem. Wysokość zadośćuczynienia zależna jest od wielkości składki. Istotne jest tutaj także zakres sytuacji, w jakich ubezpieczenie obowiązuje. Jeśli śmierć ubezpieczonego zostanie poniesiona w wyniku zdarzenia niezawartego w umowie, rodzina nie otrzyma odszkodowania. 

Rodzaje ubezpieczenia ochronnego

Na rynku dostępnych jest wiele propozycji polis ochronnych, które różnią się od siebie czasem trwania umowy, liczbą osób ubezpieczonych czy grupą wiekową, do jakiej kierowana jest oferta. Ubezpieczenia ochronne mogą zabezpieczać dzieci (ubezpieczenie posagowe lub NNW) czy też całe rodziny. Możemy spotkać się także z ubezpieczeniami terminowymi bądź bezterminowymi. Polisy działające bezterminowo obowiązują do śmierci ubezpieczonego, kończą się więc wypłaceniem odszkodowania.

Ubezpieczenie posagowe – co to jest?

Myśląc o zabezpieczeniu przyszłości, nie możemy zapominać o dzieciach. To w końcu na ich bezpieczeństwie zależy nam najbardziej. Z myślą o pociechach towarzystwa ubezpieczeniowe oferują możliwość wykupienia polisy posagowej. Jest to stosunkowo droga opcja ubezpieczenia, jednak jeśli zaczniemy wpłacać składki tuż po urodzeniu malucha, zgromadzimy spory kapitał. Taka polisa na życie dla dziecka trwa zazwyczaj o 5 do 25 lat i jest inwestycją w przyszłość potomka. Zgromadzoną przez lata sumę pełnoletnie już dziecko może przeznaczyć na dowolne wydatki, takie jak zakup samochodu czy mieszkania.

Czym jest ubezpieczenie na dożycie?

Jeśli martwisz się, że Twoja emerytura nie będzie wystarczająco wysoka, możesz zabezpieczyć swoje finanse właśnie za pomocą takiej polisy. Ubezpieczenie na dożycie gwarantuje wypłacenie odszkodowania bliskim w razie Twojej śmierci lub dodatkowych środków przekazywanych ubezpieczonemu po osiągnięciu wykazanego w umowie wieku. Jest to więc lokacyjna polisa na życie, którą możesz zakupić po osiągnięciu wieku pełnoletniego i stałego dostępu do dochodów. Gwarantowana suma wypłacanych środków jest tutaj niższa niż suma wpłaconych składek. Wiąże się to z marżą towarzystwa ubezpieczeniowego.

Polisa inwestycyjna – na czym polega?

Wykupując takie ubezpieczenie, klient zapewnia sobie korzyści tradycyjnej polisy na życie przy jednoczesnym lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne. Część składki przeznaczana jest więc na standardowe działanie ubezpieczenia, pozostała kwota natomiast zostaje inwestowana w lokaty. Jest to zatem dobra opcja dla klientów, którzy chcą pomnażać swój kapitał. Należy jednak pamiętać, że nie mamy tu gwarancji zysków, trzeba także uzbroić się w cierpliwość. Pierwsze zyski notowane są nawet po kilku latach. 

Zalety polisy inwestycyjnej

Taka polisa na życie daje nam nie tylko możliwość dodatkowego zarobku. Dzięki niej możemy być wyłączeni z obowiązku płacenia podatków od spadków i darowizn. Dzięki specyfice tego ubezpieczenia jesteśmy w stanie zabezpieczyć swoją przyszłość, gromadząc dodatkowe środki będące uzupełnieniem emerytury. Ponadto wszystko to odbywa się przy zasadach standardowej ochrony polisy na życie. W razie ewentualnego wypadku czy śmierci ubezpieczonego klient lub jego rodzina otrzymuje adekwatne do składki odszkodowanie.