Procedury BHP – o czym mowa w praktyce?

procedury bhp

Procedury BHP obowiązują w każdym zakładzie pracy. Ich zakres jest jednak różny między innymi od branży w której działa firma oraz zakresu obowiązków pracowników. Są także elementy wspólne, jak na przykład obowiązek szkoleń. Jak te kwestie wyglądają w praktyce? Wyjaśniamy.

Czym są procedury BHP?

Procedury BHP to zbiór instrukcji, który dotyczy sposobu wykonywania obowiązków na określonych stanowiskach w zakładzie pracy. Są one niezbędne, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i odpowiednią higienę. Wymagane są one ustawą i odpowiedzialność za ich rzeczowe przekazanie spoczywa po stronie pracodawcy.

Najczęściej procedury BHP przekazywane są w formie zajęć edukacyjnych w różnego rodzaju placówkach stacjonarnych, jak i przez internet. Kursy BHP w Krakowie organizowane są przez firmy szkoleniowe zarówno dla pojedynczych pracowników, jak i dla grup osób zatrudnionych na określonych stanowiskach. Wiedza uzyskiwana w ten sposób jest elastycznie dopasowywana do charakteru wykonywanych obowiązków.

Jak w praktyce wyglądają procedury BHP?

Każdy z pracowników przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków musi ukończyć kurs BHP, a następnie powinien zapoznać się z indywidualnymi zasadami bezpieczeństwa na jego stanowisku pracy. Natomiast pracodawca musi zadbać o to, aby miejsce w którym przebywa zatrudniony było czyste i niezagrażającego jego życiu i zdrowiu. W razie potrzeby musi on także zapewnić każdemu pracownikowi odpowiednią odzież ochronną.

Należy także zwrócić uwagę na kwestie dotyczące zaleceń otrzymanych od lekarza medycyny pracy. Mogą tam znajdować się na przykład ograniczenia dotyczące wykonywania określonych czynności. W takim przypadku procedury BHP rozszerzają swój zakres i dotyczą indywidualnie konkretnego pracownika.

Warto także mieć świadomość, że procedury BHP w praktyce obejmują nie tylko samo otoczenie pracownika w trakcie wykonywanych przez niego obowiązków. Ich zakres dotyczy również drogi do i z zakładu pracy. Dlatego pracodawca musi zapewnić bezpieczeństwo również w tej kwestii.