Podpis elektroniczny na zeznaniach podatkowych – zmiany od 2021 roku

elektroniczny podpis

Obecnie złożenie zeznania podatkowego jest jeszcze prostsze niż w ubiegłych latach. Wystarczy skorzystać z bezpłatnych programów komputerowych do wygenerowania deklaracji na podstawie danych podatnika. Warunkiem zaakceptowania dokumentu przez urząd skarbowy jest złożenie odpowiedniego podpisu. Obecnie istnieje kilka typów podpisów elektronicznych, które można wykorzystać do złożenia zeznania podatkowego. Który z nich jest najlepszy?

Jak podpisać elektronicznie zeznanie podatkowe?

Jednostki organizacyjne i posiadające status prawny zwykle korzystają z podpisu kwalifikowanego. To najlepsza opcja w przypadku ww. podmiotów ze względu na częstotliwość składania dokumentów oraz wygodę ich podpisu. Jak wskazuje biuro księgowe Katowice PLUS, aby uzyskać podpis kwalifikowany, należy posiadać zestaw elektroniczny do jego składania. Lista certyfikowanych podmiotów zajmujących się dystrybucją takich narzędzi jest dostępna na stronie Narodowego Centrum Cyfryzacji. Poza jednostkami o statusie prawnym i większymi organizacjami prawnymi również osoby uprawnione przez te podmioty mogą w ich imieniu podpisywać dokumenty podpisem kwalifikowanym. Konieczne jest udzielenie stosownych uprawnień na dokumencie UPL-1. Wadą takiego rozwiązania zwłaszcza dla osób fizycznych jest poniesienie kosztu wykupu podpisu kwalifikowanego.

Pozostałe formy podpisów elektronicznych dla zeznań podatkowych

Osoby fizyczne najchętniej korzystają z bezpłatnych sposobów autoryzacyjnych dla przesyłania dokumentów internetowych. Jednym z nich jest Profil Zaufany, który uprawnia do złożenia podpisu zaufanego na zeznaniu podatkowym. Profil ten można uzyskać po osobistej wizycie w odpowiednim urzędzie (np. starostwo powiatowe) lub po wideokonferencji z urzędnikiem. Inna opcja to podpis osobisty. Wymaga posiadania certyfikatu podpisu w e-dowodzie osobistym. Osoba stosująca taki podpis musi również mieć dostęp do czytnika dowodów i specjalnego oprogramowania. Jeśli nie wiesz, która opcja będzie dla Ciebie najlepsza, doradztwo podatkowe Katowice PLUS zapewni Ci odpowiednie wsparcie. Pamiętaj o jeszcze jednej opcji podpisu – danych autoryzacyjnych. To podstawowe informacje podatnika takie jak NIP lub PESEL, pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia i kwota przychodu za wskazany rok podatkowy.