Niepubliczne przedszkole – czym się różni od publicznego?

przedszkole niepubliczne dla dzieci

Rodzice dzieci w wieku około 3 lat często stają przed wyborem przedszkola. Mimo, iż wielu rodziców nie widzi sensu w wysyłaniu tam swojego dziecka w rzeczywistości może być to świetna decyzja, gdyż w przedszkolu dziecko jest w stanie odpowiednio się rozwijać i wykształcić niezwykle potrzebne do życia w społeczeństwie umiejętności socjalne takie jak nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami i praca w grupie. Jakie są różnice pomiędzy publicznymi i niepublicznymi przedszkolami?

Jaka jest największa różnica pomiędzy przedszkolem niepublicznym, a publicznym?

Oczywiście najważniejsza różnica pomiędzy przedszkolem publicznym, a placówką taką jak na przykład niepubliczne przedszkole w Warszawie na Mokotowie to fakt, iż przedszkole niepubliczne jest zarządzane przez osobę prywatną i nie korzysta w dużej mierze z funduszy przeznaczonych na oświatę w Polsce. Jest ono bowiem finansowane głównie przez rodziców dzieci tam uczęszczających oraz sponsorów.

Kolejna rzecz po której poznamy przedszkola prywatne w Warszawie to to, iż są one płatne. Rodzice dzieci do nich uczęszczających muszą zazwyczaj każdego miesiąca opłacać czesne, które jest przeznaczone na edukację dziecka oraz jego wyżywienie.

Czy oferta edukacyjna różni się w przedszkolach niepublicznych i publicznych?

Każde przedszkole niezależnie od tego, czy jest ono publiczne i znajduje się w rękach samorządu czy też jest ono prywatne musi spełniać podstawę programową określoną przez ustawę Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku. Mówi ona o tym, że przedszkola mają takie zadania jak nauka nawyków higienicznych, kształtowanie umiejętności społecznych i pracy w grupie, wychowanie poprzez sztukę, muzykę oraz plastykę, wspomaganie rozwoju mowy i sprawności manualnych czy też rozwoju emocjonalnego, fizycznego oraz psychicznego.

W przedszkolach niepublicznych można jednak częściej liczyć na dodatkowe zajęcia takie jak na przykład nauka języków obcych. Oczywiście ta nie polega na tym, by dziecko nauczyło się mówić w pełni w danym języku, lecz poprzez zabawę może wykształcić podstawową znajomość danego języka dzięki której późniejsza nauka go może być znacznie łatwiejsza.