Największe trudności i wyzwania występujące przy zabezpieczaniu wykopów

zabezpieczenie wykopow budowlanyh

Branża budowlana w naszym kraju obejmuje ogromne, miliardowe projekty oraz mniejsze roboty i wymaga zatrudnienia tysięcy robotników. Ważną kwestią jest zatem z jednej strony zapewnienie im bezpieczeństwa, z drugiej zaś takie prowadzenie prac, aby powstające obiekty nie przysparzały problemów związanych z późniejszą eksploatacją. Istotną kwestią, o którą należy zadbać na samym początku jest właściwe zabezpieczenie wykopów. Dowiedz się, jakie są największe trudności i wyzwania występujące prze zabezpieczaniu wykopów.

Czym grozi nieodpowiednie zabezpieczenie wykopu?

Zabezpieczenia wykopów to kluczowa kwestia, która ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo ludzi, ale także na całą inwestycję budowlaną. Trzeba bowiem wiedzieć, że do wypadków przy pracy najczęściej dochodzi przy robotach ziemnych w postaci wykopów. W interesie każdego pracodawcy i nadzorcy budowy leży zatem bezpieczeństwo swoich pracowników, co potwierdza przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów.

Niewłaściwe zabezpieczenie wykopów może stanowić zagrożenie dla ludzi. Z tego powodu wszelkie działania powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby nie doprowadzić do osypywania się wykopu i zbieranie się w nim wody. Co więcej, koniecznie trzeba zabezpieczyć zlokalizowane nieopodal drogi, a także linie kolejowe, które muszą być wyłączone z ruchu na czas prac. W przypadku zbagatelizowania tej kwestii mogłoby dojść do wypadków z udziałem pracowników, a także osób postronnych, wyjaśnia nasz rozmówca.

Z jakimi problemami można się spotkać podczas zabezpieczania wykopów?

Istnieje wiele metod zabezpieczania wykopów budowlanych. Przed przystąpieniem do wyboru technologii, należy przeprowadzić prace geotechniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wybór rodzaju konstrukcji oporowej uzależniony jest od wielu czynników m.in. specyfiki terenu, jego otoczenia, rodzaju gruntu, wielkości wykopu, a także możliwości zastosowania konkretnej metody i związanych z wyborem danego rozwiązania kosztów. Do największych problemów, z jakimi można się spotkać na miejscu prowadzenia prac należą:

  • wysoki stopień zurbanizowania,
  • duża głębokość wykopów,
  • konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych,
  • wysoki poziom wód gruntowych,
  • nietypowe kształty obiektów budowlanych,
  • skomplikowana budowa geologiczna podłoża.

Mimo wielu trudności, z jakimi można się spotkać, wybór fachowej firmy z doświadczeniem jest gwarancją, że wszelkie prace zostaną przeprowadzone pomyślnie.