Na czym polega faktoring?

faktoring na czym to polega

Faktoring to usługa, dzięki której właściciele firm mogą  zyskać stabilne źródło finansowania. Jest to doskonały wybór dla wszystkich przedsiębiorców, którzy przez dłuższy czas nie otrzymali należności za wystawiane faktury. W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym w praktyce polega faktoring i jakie są jego rodzaje.

Co to jest faktoring?

Faktoring to określenie dla usługi polegającej na sprzedaży przez przedsiębiorcę faktur konkretnemu podmiotowi w zamian za określoną sumę pieniędzy. Na skorzystanie z faktoringu najczęściej decydują się ci właściciele firm, którzy przez dłuższy czas nie otrzymali środków od swoich kontrahentów za wystawione faktury.

Powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się na faktoring, jest bardzo wiele. Może to być np. ryzyko niewypłacalności i chęć spłaty własnych zobowiązań lub pojawienie się nowych rozwiązań w zakresie realizacji inwestycji, które wymagają szybkiego ulokowania środków.

Jakie są rodzaje faktoringu

Faktoring dzielimy na kilka rodzajów. Mianowicie:

  • Faktoring pełny. Polega on na tym, że przedsiębiorca otrzymuje środki na sfinansowanie działalności na podstawie wystawionych faktur a także należną ochronę w razie braku zapłaty za dostarczony towar lub zrealizowane usługi. W tym przypadku firmy faktoringowe biorą na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahentów współpracujących z ich klientem.
  • Faktoring niepełny. Ten typ faktoringu odróżnia się tym, iż firma faktoringowa nie bierze na siebie ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahentów klienta.
  • Faktoring mieszany. Usługa łącząca cechy obu wcześniejszych typów faktoringu. W tym przypadku faktor odpowiada za niewypłacalność kontrahentów faktoranta do wysokości kwoty, którą wyszczególniono w umowie.

Jak wygląda proces faktoringu

Jak wygląda proces faktoringu? To proste. Przedsiębiorca kontaktuje się z wybraną przez siebie firmą oferującą faktoring, czyli z faktorem. Następnie faktor po sfinalizowaniu umowy wykupuje od faktoranta, czyli przedsiębiorcy, jego faktury i wypłaca określoną sumę pieniędzy.

Jakie branże powinny się zainteresować faktoringiem

Z usług faktoringu mogą w zasadzie skorzystać wszystkie firmy. Wykupowi faktur w ramach faktoringu mogą podlegać wszystkie nieprzeterminowane faktury. Liczba podmiotów zajmujących się oferowaniem usług o tym charakterze jest bardzo szeroka.

Jedną z firm oferujących faktoring jest Pragmago. Szczegółowe informacje na temat faktoringu w Pragmago można znaleźć na https://pragmago.pl/faktoring-online/.