Jak zostać operatorem wózka widłowego?

wozek widlowy

Operatorzy wózka widłowego mogą znaleźć zatrudnienie w wielu branżach, dlatego są poszukiwanymi specjalistami. Wiążesz z tym zawodem swoją ścieżkę kariery? Aby uzyskać uprawnienia do prowadzenia urządzeń transportu bliskiego, należy spełnić szereg wymagań. Sprawdź, od czego zacząć, jakie kursy i szkolenia odbyć, aby jak najszybciej zdobyć wymarzoną pracę.

Jak zyskać uprawnienia operatora wózków widłowych?

Przepisy dotyczące kandydatów na operatorów wózków widłowych są zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Aby otrzymać uprawnienia, należy ukończyć kurs na operatora wózków widłowych i zdać egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej. Szczegółową tematykę ustala komisja kwalifikacyjna. Podstawę do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego stanowi uzyskanie pozytywnego wyniku.

Dokumentami uprawniającymi do prowadzenia wózków widłowych są:

  • legitymacja UDT – wystawia ją Urząd Dozoru Technicznego po zdaniu egzaminu państwowego,
  • Książka Operatora – wystawia ją Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Jeśli charakter pracy jest związany z poruszaniem się po drogach publicznych, kandydat musi mieć też prawo jazdy.

Aby zdobyć uprawnienia, należy spełnić poniższe warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • przejść badania lekarskie orzekające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy,
  • ukończyć kurs dla operatorów wózków widłowych i zdać egzamin,
  • otrzymać imienne pozwolenie pracodawcy na poruszanie się wózkiem na terenie zakładu pracy.

Otrzymanie uprawnień nie trwa długo. Cała procedura zajmuje zwykle około tygodnia.

Kurs na operatora wózka widłowego – gdzie go zrobić?

Takie kursy są dostępne na terenie całego kraju. Warto jednak wybierać ośrodki szkoleniowe, które podchodzą do kształcenia kandydatów na operatorów w sposób profesjonalny i rzetelny. Warto pamiętać, że uzyskanie certyfikatu nie jest jedynie formalnością, ale ma dawać podstawy do bezpiecznej i efektywnej pracy w przyszłości. W Wielkopolsce jednym z polecanych ośrodków szkoleniowych jest Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego, które już od wielu lat organizuje różnego typu kursy, w tym na operatora wózków widłowych. Warto zapoznać się z jego aktualną ofertą.