BHP a ochrona środowiska

ochrona srodowiska

BHP kojarzy się głównie z zapewnieniem pracownikom bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy. Mało osób wie natomiast, że bardzo często obejmuje także pewne obszary związane dbania o środowisko. To dlatego, że te dwie dziedziny są ze sobą mocno związanie. Zapewnienie dobrych warunków pracy narzuca także czynności w zakresie odpowiedzialności za zanieczyszczenia czy inne działania szkodliwe.

Jak BHP łączy się z ochroną środowiska?

BHP i ochrona środowiska bardzo często się ze sobą łączą. Zapewnienie bezpieczeństwa nie ogranicza się bowiem do zadbania o środki ochrony dla pracowników i zapewnienie im pomocy lekarskiej. Równie ważne jest:

  • nienarażanie zdrowia pracowników poprzez wystawianie na działania toksycznych substancji,
  • zarządzanie ryzykiem w zakresie zagrożenia życia i zdrowia, także wywołanego szkodliwymi substancjami.

BHP coraz częściej skupia się na przeciwdziałaniu szkodliwemu wpływowi na środowisko. Można wypracować takie strategie poprzez nadzór BHP. Katowice oferują pomoc doświadczonych zespołów, które wiedzą, jak połączyć odpowiedzialność za pracowników i środowisko.

W ramach BHP określone jest, jakie czynności powinien podjąć pracodawca w celu działania na rzecz ochrony środowiska. Co ważne, skupiają się one głównie na działaniach samej firmy, a nie na dodatkowym podejmowaniu ich na zewnątrz. W ich zakres wchodzą między innymi:

  • prawidłowa utylizacja śmieci produkowanych w zakładach,
  • wykorzystywanie technologii przyjaznej dla środowiska,
  • przeprowadzanie szkoleń dotyczących właściwego postępowania w razie ryzyka zanieczyszczenia środowiska,
  • wprowadzanie procesów organizacyjnych nastawionych na niwelowanie ewentualnego wkładu w zanieczyszczanie środowiska,
  • wprowadzanie działań zapobiegających zanieczyszczaniu wód i gleb.

Czy ochrona środowiska jest tak samo obowiązkowa, jak przestrzeganie zasad BHP?

Ochrona środowiska jest równie istotna, co przestrzeganie podstawowych zasad BHP. W wielu przypadkach jest także wymagana prawnie. Dlatego analizując poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, warto skorzystać z pomocy doświadczonych firm, takich jak Inka Bhp Consulting Group. Dysponują one wiedzą i umiejętnościami, które pomagają wprowadzić nowe systemy organizacji i lepiej zarządzać różnymi czynnikami ryzyka. W ten sposób zapewnia się jeszcze lepsze warunki pracy swoim pracownikom, ale także dba się o środowisko, z którego często pochodzą wykorzystywane na produkcji materiały. Walka z zanieczyszczeniami jest priorytetem firm, które chcą w przyszłości korzystać z surowców naturalnych.