Urządzenia przeciwpożarowe – rodzaje i zastosowanie

urzadzenia przeciwpozarowe

Jedną z najważniejszych form zabezpieczenia przeciwpożarowego są systemy przeciwpożarowe. Można do nich zaliczyć również systemy sygnalizacji pożaru, oddymiania, detekcji i dodatkowego alarmowania o nagłych sytuacjach. Jakie są rodzaje i zastosowanie takich urządzeń? Podpowiadamy.

Jakie wyróżniamy typy systemów przeciwpożarowych?

Urządzenia przeciwpożarowe zbudowane są na podobnych zasadach. Obejmują one zazwyczaj centralę sterującą, do której podłączone są detektory pożaru. Mogą to być na przykład czujki dymu, płomienia czy temperatury, a także zbiorniki ze środkiem gaśniczym oraz system dystrybucji tego środka, który składa się najczęściej z rurociągów zakończonych dyszami gaśniczymi. Dzięki nim uwalniany jest środek gaśniczy.

Możemy wyróżnić kilka podstawowych typów systemów przeciwpożarowych, które klasyfikowane są z uwagi na rodzaj zastosowanego środka gaśniczego. Pierwszą kategorią będą systemy gaszenia wodą. Ich działanie polega na rozprowadzaniu wody bezpośrednio ponad miejscem utworzenia się ognia. Można je dodatkowo podzielić na tryskaczowe oraz zraszaczowe. Sprawdzają się szczególnie dobrze w obiektach zagrożonych ze względu na możliwość szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru lub wymagających schłodzenia.

Typy systemów przeciwpożarowych – jakie jeszcze są spotykane?

Zabezpieczenia przeciwpożarowe nie ograniczają się jednak tylko do jednej kategorii. Mogą to być również systemy gaszenia mgłą wodną. Są to najnowsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania w branży przeciwpożarowej. Systemy te wykorzystują technologię mgły wodnej, polegającą na rozbiciu kropli wody na małe cząsteczki. One z kolei pod wpływem wysokiej temperatury gwałtownie odparowują, dzięki czemu sam proces gaszenia pozwala uzyskać jednocześnie efekt chłodzenia.

Bardziej popularne są systemy gaszenia pianą. Dzieje się to poprzez pokrycie lub wypełnienie płonącego obiektu pianą, co pozwala odciąć źródło pożaru od dopływu tlenu. Standardowe instalacje zbudowane są podobnie jak systemy wodne. Jedyna różnica polega na tym, że na pewnym odcinku do wody zostaje dodany koncentrat środka pianotwórczego, a mieszanina ta musi zostać odpowiednio napowietrzona na ostatnim etapie dystrybucji środka gaśniczego.