OPPO wsparło podopiecznych świetlic środowiskowych w całej Polsce

OPPO wsparło podopiecznych świetlic środowiskowych w całej Polsce

W ramach zainicjowanej przez OPPO akcji, blisko 190 podopiecznych z 24 świetlic środowiskowych będących pod opieką Fundacji Polki Mogą Wszystko, otrzyma wsparcie w postaci smartfonów i pakietów bezpłatnych usług. Akcja powstała przy zaangażowaniu Operatora sieci Plus, Fundacji Polsat i serwisów technologicznych WP.PL.

W ramach wspólnej akcji, do opiekunów z ponad dwudziestu świetlic środowiskowych w całej Polsce zostały dostarczone bardzo potrzebne przesyłki, zawierające smartfony OPPO i – dostarczone przez Operatora sieci Plus – karty z pakietami bezpłatnych rozmów, SMS-ów i Internetu.

Świetlice środowiskowe współpracują z dziećmi i ich rodzinami, będącymi w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Realizują stałą opiekę, współpracują ze szkołami, kuratorami rodzinnymi i innymi instytucjami.

„Opiekunowie są w stałym kontakcie ze swoimi podopiecznymi służąc im pomocą w nauce, organizując zajęcia rozwojowe i rekreacyjne, ale niejednokrotnie po prostu oferując swój czas i możliwość rozmowy. Trwająca kwarantanna bardzo to utrudniła, dlatego pomoc którą udało nam się zorganizować przy wsparciu partnerów i mediów, jest niezmiernie ważna” – powiedziała Joanna Luberadzka-Gruca, Dyrektor Fundacji Polki Mogą Wszystko.

Urządzenia przekazane w ramach akcji trafią do świetlic środowiskowych i będą użyczane dzieciom zgodnie z ich potrzebami i najlepszą wiedzą wychowawców.