Na czym polega doradztwo prawne dla obcokrajowców?

doradztwo prawne

Doradztwo prawne dla obcokrajowców może być niezbędne w sytuacji poszukiwania zatrudnienia na terenie kraju Unii Europejskiej. Podobnie sprawa ma się w kwestiach legalizacji pobytu. Może być to szalenie skomplikowane i wymagać konsultacji z prawnikiem. Na czym polega doradztwo prawne dla obcokrajowców?

Doradztwo prawne dla obcokrajowców – z czym się wiąże?

Osoby pochodzące z innego kraju mogą borykać się z szeregiem problemów natury prawnej i formalnej. Nie zawsze zasób ich wiedzy czy wykształcenie pozwalają na to, aby mogli sobie sami ze wszystkim poradzić. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tego typu kwestiach skorzystać z usługi, jaką jest profesjonalne doradztwo prawne dla obcokrajowców. W ten sposób dzięki pomocy prawników dana osoba ma pewność, że wszystkie jej prawa są przestrzegane. Każdy, kto chce należycie zadbać o swoje interesy, może skorzystać z tego typu wsparcia. W trudnej sytuacji życiowej i zawodowej znaleźli się ostatnimi czasy obywatele Ukrainy – kraju dotkniętego agresją rosyjską. Wielu z nich może skorzystać z doradztwa prawnego, aby rozpocząć życie na nowo w bezpiecznych i nieogarniętych konfliktem zbrojnych państwach. Trudna sytuacja geopolityczna nie sprzyja łatwemu dostępowi do informacji prawnej. Stosowne podmioty mogą być w tym bardzo pomocne. 

Karta rezydenta – co to takiego?

Osoby pochodzące spoza Unii Europejskiej mogą posługiwać się dokumentem, jakim jest karta rezydenta w Szczecinie. Jest to poświadczenie legalnego pobytu na terenie danego kraju. Jest ona niezbędna do tego, aby podjąć w sposób legalny i zgodny z prawem zatrudnienie w danym państwie. Karta pobytu rezydenta długoterminowego UE wydana w Polsce gwarantuje swobodę przemieszczania się także do innych państw należących do strefy Schengen. Ograniczeniem jest jednak czas, który wynosi maksymalnie 90 dni w ciągu 6 miesięcy. Patrząc na rynek pracy i niedobory kadrowe, wielu przedsiębiorców może być zainteresowanych zatrudnieniem pracowników ze wschodu.