Kasacja pojazdów – jakie są warunki oddania auta?

oddanie samochodu na zlom

Kasacja pojazdów to sposób na utylizację samochodu, który ze względu na swój wiek i stan techniczny nie nadaje się do dalszej eksploatacji na drogach. Jakie są warunki oddania auta do kasacji?

Kasacja pojazdów – sposób na pozbycie się starego samochodu

Kasacja pojazdów w Kielcach jest ważnym elementem zarządzania flotą samochodową. Podczas oddawania samochodu do utylizacji należy wziąć pod uwagę kilka warunków. W przypadku samochodów osobowych istotne jest bezpieczeństwo procesu złomowania i jego demontażu. Pojazd musi zostać rozebrany i zutylizowany w sposób zgodny z lokalnymi przepisami prawa. Inne kwestie mogą być narzucone przez konkretne podmioty zajmujące się złomowaniem. Warto więc zawczasu o nie zapytać. Jeśli chodzi o kwestie formalne, właściciel pojazdu musi wyrejestrować samochodów maksymalnie do 30 dni po jego demontażu. Wybierając się do urzędu w tym celu, należy mieć przy sobie komplet niezbędnych dokumentów i zaświadczeń. Właściciel potrzebuje nie tylko swojego dowodu osobistego oraz dowodu rejestracyjnego, ale także tablic rejestracyjnych, karty pojazdu, zaświadczenia o opłaceniu polisy oraz zaświadczenia z miejsca, w którym odbyła się kasacja. Należy pamiętać również, że niezbędne będzie uiszczenie 10 zł, które stanowi opłatę skarbową.

O czym należy pamiętać podczas oddawania auta do kasacji?

Podczas utylizacji samochodu osobowego należy pamiętać, że pojazd musi zostać opróżniony ze wszystkich płynów, w tym oleju, płynu chłodzącego i benzyny. Wszystkie materiały niebezpieczne, takie jak akumulatory i opony, muszą zostać usunięte i odpowiednio zutylizowane – zgodnie z przepisami prawa lokalnego. Elementy nadwozia, podwozia czy maska powinny być również poddane recyklingowi lub zutylizowane w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Po dokonaniu demontażu samochodu właściciel musi otrzymać dowód utylizacji, np. zaświadczenie. Stanowi ono dowód, że pojazd został zutylizowany w bezpieczny i odpowiedzialny sposób, nie łamiąc przy tym zasad krajowych. Należy pamiętać, że to na barkach właściciela samochodu spoczywa obowiązek odpowiedniego pozbycia się złomu.