Karta Polaka a znajomość języka polskiego

jezyk polski

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego, która nie jest tym samym, co posiadanie polskiego obywatelstwa. Daje ona jednak osobom posiadającym ją dużo większe możliwości, niż cudzoziemcom bez tego dokumentu. Aby go uzyskać trzeba jednak spełnić pewne warunki, w tym m.in. udokumentować znajomość języka polskiego. Jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszamy do lektury.

Czym jest Karta Polaka?

Osoby, które czują związek z polską kulturą i zwyczajami, a także mają polskie korzenie, od roku 2008 mogą ubiegać się od przyznanie im tzw. Karty Polaka. Daje ona wiele uprawnień, w tym m.in. zwalania z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, a także umożliwia podejmowanie działalności gospodarczej, jak też studiów na terytorium RP  itp.  Dokument ten przyznawany jest, gdy osoba spełni łącznie następujące warunki:

  • w obecności Konsula RP złoży pisemną deklarację o przynależności do Narodu Polskiego,
  • wykaże swój związek z polskością poprzez co najmniej podstawową znajomość języka polskiego oraz kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów,
  • udokumentuje, że jej przodkowie byli narodowości polskiej lub potwierdzi swoje aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej.

Aby potwierdzić znajomość języka polskiego, należy przedstawić świadectwo ukończenia studiów lub szkoły w Polsce, dyplom ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim lub też poświadczyć znajomość języka polskiego przy pomocy certyfikatu z języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Jak uzyskać certyfikat z języka polskiego?

W celu uzyskania certyfikatu należy przystąpić do egzaminu certyfikowanego z języka polskiego dla obcokrajowców. Jeżeli nasza znajomość języka polskiego jest niewystarczająca, najpierw należy odbyć kurs egzaminacyjny przygotowujący do uzyskania takiego certyfikatu. Tego rodzaju kurs egzaminacyjny zakończony certyfikatem można odbyć m.in. w szkole języka polskiego online Makilen. W skład wyżej wspomnianego kursu wchodzi nie tylko podnoszenie kompetencji językowych uczestników, lecz także ćwiczenie technik rozwiązywania różnego typu zadań egzaminacyjnych oraz powtórka materiału z konkretnego poziomu.