Jaką przewagę nad klasycznymi metodami badań geotechnicznych ma metoda sondowania statycznego?

badania geotechniczne

Sondowanie statyczne jest podstawowym rodzajem badań polowych gruntu przeprowadzanych na terenie Unii Europejskiej. Ma na celu szczegółowe określenie parametrów podłoża, jak stopień zagęszczenia, czy plastyczność. Badanie jest uniwersalne i można przeprowadzać je na różnego rodzaju gruntach — sypkich, spoistych, czy nasypowych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, dlaczego warto stosować metodę sondowania statycznego.

Na czym polega badanie sondowania statycznego?

Sondowanie statyczne polega na wprowadzeniu stożka elektrycznego w podłoże wyposażone w system czujników, które odczytują parametry gruntu w stanie pierwotnym, w sposób nieprzerwany. Podczas badania rejestruje się opór pod stożkiem, tarcie, ciśnienie porowe gruntu oraz prędkość i głębokość penetracji. Uzyskane informacje określają właściwości gruntu, czyli m.in.:

 • stopień plastyczności (dla gruntów spoistych)
 • stopień zagęszczenia (dla gruntów niespoistych)
 • współczynnik konsolidacji
 • wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu
 • kąt tarcia wewnętrznego
 • moduł odkształcenia
 • współczynnik filtracji w kierunku poziomym
 • współczynnik tarcia spoczynkowego
 • moduł ściśliwości wtórnej

Dlaczego metoda sondowania statycznego jest lepsza od klasycznych badań geotechnicznych?

Sondowanie statyczne to zaawansowane badania polowe pozwalające na rozpoznanie rodzaju gruntu i precyzyjne określenie jego stanu. Przewaga metody nad klasycznymi badaniami geologicznymi, które polegają na wykonaniu wiercenia i badaniu pobranych próbek w laboratorium, wiąże się z:

 • ciągłością przeprowadzanego pomiaru gruntu na pełnym obszarze profilu sondowania,
 • wykonywaniem pomiarów „in situ”, czyli na miejscu,
 • krótkim czasem uzyskiwania danych na temat parametrów gruntu,
 • brakiem zaburzeń struktury gruntu,
 • wysokim poziomem miarodajności danych uzyskiwanych podczas sondowania.

Różnymi badaniami polowymi, a w tym także sondowaniem statycznym, zajmuje się przedsiębiorstwo geologiczne Geoprojekt w Szczecinie. Metoda sondowania statycznego to zaawansowane badania pozwalające na sprawne uzyskanie wielu informacji dotyczących stanu konkretnego gruntu. Z tego powodu posiada ona znaczną przewagę nad tradycyjnymi metodami badań geologicznych, jak np. nad wierceniem.