Jak wygląda leczenie AMD?

leczenie amd

Leczenie związane z AMD (zwyrodnieniem plamki żółtej) zależy od postaci choroby i jej zaawansowania. Istnieją różne metody leczenia, w tym farmakologiczne i chirurgiczne, które mają na celu zahamowanie progresji choroby i poprawienie lub utrzymanie funkcji wzroku.

Leczenie AMD krok po kroku

W przypadku AMD wilgotnej, czyli formy choroby, w której tworzą się naczynia krwionośne pod siatkówką, stosuje się leczenie farmakologiczne. W tym celu wykorzystuje się leki antyangiogenne, które hamują wzrost naczyń krwionośnych i zmniejszają krwawienie. Leki te są podawane w postaci zastrzyków bezpośrednio do gałki ocznej, co wymaga regularnych wizyt u okulisty. Często stosuje się serię kilku zastrzyków, co może zapobiec dalszemu postępowi choroby.

W przypadku AMD suchej, czyli formy choroby, w której dochodzi do uszkodzenia i zaniku komórek siatkówki, nie ma specyficznego leczenia farmakologicznego. W tym przypadku leczenie AMD w Warszawie polega na stosowaniu suplementów witaminowych, które zawierają przeciwutleniacze i składniki odżywcze, które mogą poprawić funkcjonowanie siatkówki i opóźnić progresję choroby. Suplementy te zaleca się stosować u osób z wczesnym stadium AMD suchej, u których istnieje ryzyko przejścia do bardziej zaawansowanej postaci choroby.

Co w przypadku zaawansowanej choroby?

W przypadku zaawansowanej AMD suchej, w której dochodzi do powstawania blizn i ubytków w siatkówce, stosuje się różne techniki chirurgiczne. Jedną z nich jest przeszczepienie komórek siatkówki, które może zastąpić uszkodzone komórki i poprawić funkcjonowanie siatkówki. Inną techniką jest implantacja soczewki teleskopowej, która może poprawić widzenie centralne u osób z zaawansowanym stadium AMD suchej.

W przypadku zarówno suchej, jak i wilgotnej formy AMD ważne jest również stosowanie okularów lub soczewek kontaktowych o odpowiednich parametrach, które mogą poprawić ostrość widzenia i komfort użytkowania.

Leczenie związane z AMD jest procesem długotrwałym i wymaga regularnych wizyt u okulisty, a także monitorowania postępu choroby i dostosowywania planu leczenia do jej zmieniającego się stanu. Wczesna  diagnostyka jaskry i wdrożenie odpowiedniego leczenia mogą zahamować progresję choroby i poprawić jakość życia pacjenta.