Jak dobrać wielkość oczyszczalni ścieków?

oczyszczalnia sciekow

Zagospodarowanie ścieków na obszarach, gdzie nie można podłączyć nieruchomości do systemu kanalizacyjnego, oznacza konieczność budowy szamba szczelnego i okresowego wywożenia nieczystości albo zainwestowania w przydomową oczyszczalnię ścieków. Wiąże się to wprawdzie z większym wydatkiem, lecz pociąga za sobą o wiele niższe koszty eksploatacyjne. Trzeba jednak pamiętać, że wielkość oczyszczalni musi być dopasowana do ilości odprowadzanych ścieków.

Jakie czynniki uwzględnia się, dobierając oczyszczalnię ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to sposób na pozbywanie się nieczystości przy niewielkich kosztach, a przy tym metoda przyjazna dla środowiska, gdyż przekazywana do wód powierzchniowych lub do gruntu woda jest pozbawiona substancji potencjalnie szkodliwych, w tym groźnych drobnoustrojów mogących być źródłem skażeń. Ścieki trafiające do oczyszczalni dzięki spływowi grawitacyjnemu lub użyciu pompy do ścieków na terenie, gdzie występują duże różnice poziomów to zwykle około 150 litrów na dobę. Oczyszczalnia musi więc nie tylko mieć zbiornik o odpowiedniej pojemności, ale jego wielkość powinna uwzględniać czas, jaki jest potrzebny do przeprowadzenia całego procesu oczyszczania. W przypadku oczyszczalni z drenażem rozsączającym ważna będzie również powierzchnia, jaką będzie zajmował.

Jak wyliczyć wielkość oczyszczalni?

Obliczenia wielkości oczyszczalni są uzależnione od jej typu i wydajności. W przypadku najprostszych oczyszczalni z drenażem rozsączającym dobiera się je przez ustalenie pojemności osadnika gnilnego dzięki pomnożeniu ilości użytkowników przez szacowane zużycie wody oraz liczbę dni potrzebnych do przejścia ich przez cały proces. Dla domu jednorodzinnego zamieszkiwanego przez 4 osoby będzie to zwykle 1800 litrów. Przy doborze oczyszczalni obsługujących większą liczbę użytkowników, należy posługiwać się podawanym przez jej producenta wskaźnikiem wydajności RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców).

Urządzenia pozwalające na zagospodarowywanie ścieków, które mają trafiać do systemów kanalizacji ciśnieniowej albo grawitacyjnej, wymagającej jednak podniesienia strumienia nieczystości na wyższy poziom oferowane są przez firmę INWAP. Specjalizuje się ona w produkcji i montażu przepompowni ścieków w wersjach przydomowych oraz sieciowych.