Czym zajmuje się laboratorium analiz fizykochemicznych?

Laboratorium fizykochemiczne to miejsce, gdzie badaniom poddawana jest żywność oraz substraty. Użytkowana jest przy tym specjalistyczna aparatura, która pozwala na osiągniecie dokładnych wyników pomiarów. Tego typu badania były i wciąż będą potrzebne.

Laboratorium analiz fizykochemicznych a jakość spożywanych produktów

Laboratorium analiz fizykochemicznych ma za zadanie zbadać różnego rodzaju produkty spożywcze, w tym wyroby gotowe, po to, aby sprawdzić, czy ich jakość jest nie tylko wystarczającą. Koniecznością jest sprawdzenie tego, czy nadają się one do spożycia przez człowieka – przy zachowaniu wszelkiego rodzaju aspektów bezpieczeństwa.

Tego typu miejsca są w stanie wykonać różnego rodzaju badania. Jedno z nich to testy kuwetowe HACH. Oprócz tego w laboratorium można skorzystać z takich analiz jak:

 • podstawowe parametry wody,
 • analiza pierwiastków w wodzie przemysłowej i surowej,
 • analiza pierwiastków w osadzie kamień kotłowy,
 • analiza TOC dla wody przemysłowej i surowej,
 • analiza TOC dla osadu kamień kotłowy,
 • sprawność złoża jonowymiennego.

Laboratorium analiz fizykochemicznych a testy HACH

Testy kuwetowe HACH, jakie wykonuje laboratorium analiz fizykochemicznych, to badania wszechstronne. Wiarygodne, które można wykorzystać na wielu frontach. Mowa tutaj m.in. analizie śladowych zanieczyszczeń wody pitnej, a także w ściekach wody komunalnej, gdzie ma się do czynienia z ogromną ilością zanieczyszczeń. Wyniki tego badania dostępne są od razu po jego wykonaniu. Do wykonania takiej analizy potrzebna jest specjalna aparatura. W jej składzie znaleźć można specjalny spektrometr, który pozwala na identyfikację kluczowych elementów. Mowa tutaj o:

 • parametrach testu,
 • zakresie,
 • metodzie,
 • numerze partii,
 • dacie ważności.

Jest to niezwykle czułe urządzenie. Dowodem na to jest pojawiający się komunikat na czerwono, który na pewno ukaże się wtedy, jeżeli data ważności niedługo później będzie się miała ku końcowi. Pozwoli to utrzymać kontrolę nad całym badaniem.